Tillbaka
Ljud

Eternitunderhåll

Underhåll eternit på fasad eller tak genom att tvätta bort mossa som kan hålla fukt och på sikt orsaka skador. Borste och vatten räcker oftast. Var försiktig med för hårdhänta metoder som kan göra att asbest frigörs. Det går att olja eller måla eternit som börjat vittra. Vanlig linolja och terpentin kan användas eller målning med linoljefärg. Slamfärg, KC-färg eller silikatfärg är också mycket möjliga att använda. Eternit som tillverkades efter 1950 var i regel behandlad med ytskikt av akrylat eller akrylhartsfärg. Sådana plattor kan även fortsättningsvis målas med samma typ av färg.

I ljudklippet kan du höra Sörmlands museums byggnadsantikvarie Kjell Taawo berätta mer om eternit.

Mer om eternit