Tillbaka
Video

Okonventionella badrum – del 2

Försäkringsbolag och regelverk – skadeingenjörens erfarenheter Anders Wennerblad, skadekonsult

Går det att bygga fuktsäkra badrum utan plastbaserade tätskikt?

Vi vill alla ha fuktsäkra och hälsosamma våtrum utan material som belastar miljön och inomhusklimatet. Går det att få till robusta och smarta lösningar med fuktbuffrande material kombinerat med konstruktioner som tål fuktbelastning och som ger ett hälsosamt inomhusklimat? Kan detta göras i dialog med branschregler och försäkringsbolag?

I anslutning till utställningen "Hållbart hemma" höll vi den 16 september ett seminarium om våtrum utan konventionella tätskikt och hur dessa kan fungera i såväl gamla byggnader som nya. Ett antal föreläsare belyste under dagen möjligheter och problem med ett av de rum i våra hem det finns mest åsikter om.

I fem föredrag behandlas ämnen som lerbaserade material i våtrum; fukt, mögel och röta; varsam renovering av befintliga badrum mm och vi får flera exempel på nybyggda och renoverade badrum.

Alla fem föredrag

Konventionella och okonventionella badrum - byggmaterialens ekologi
Varis Bokalders, arkitekt, specialiserad på miljöanpassat byggande

Försäkringsbolagen och regelverken – skadeingenjörens erfarenheter
Anders Wennerblad, skadekonsult

Lerbaserade material och hur dessa kan fungera i våtrum
Johannes Riesterer, lerbyggare

Fukt, mögel och röta i byggnader. Risker och skadebedömningar i våtrum med moderna och traditionella konstruktioner
Johan Mattsson, mykolog och forskningschef på Mycoteam

Branschreglerna och hur dessa förhåller sig till okonventionellt våtrumsbyggande
Jochum Eliasson, tidigare teknisk expert på Byggkeramikrådet med lång erfarenhet av teknik och utbildning inom kakel- och klinkerbranschen