Tillbaka
Berättelse

Karl Grunewald

Obenägen för allt tvång

1936 trotsar en femtonårig pojke sina föräldrars stränga och frireligiösa uppfostran. Han lämnar gården dit han var skickad för att arbeta och drar ut på en cykeltur genom Europa.
Den egensinnige pojken kom att bli en viktig person för många människor med utvecklingsstörning i Sverige, då han kämpade för att förbättra deras livsvillkor.

Karl Grunewald (1921-2016) var barnpsykiatriker, professor, verksam vid Socialstyrelsen 1961-86 som överinspektör, medicinalråd och chef för byrån för handikappfrågår. I sitt arbete var han den drivande kraften bakom nedläggningen av institutionsvården för utvecklingsstörda. Dessutom var han författare till flera inflytelserika böcker om funktionshinderfrågor och prisades internationellt för sitt arbete.

Upplev

Att växa upp

Att synliggöra det osynliga

En perfekt människa

Kärlek

Krig

Stora historiepriset

Hällristningar

Arbete

Hållbart hemma

Huvet på spiken

Kläder

Valet är ditt

Nyköpingshus

Kolla husen i Trosa

Övrigt