händer med tenntrådsslöjd
7 maj 2024 - 24 aug 2024 | Pågående utställning i länet

Vad händer om ingen längre kan?

Vad händer om ingen längre kan – en utställning om slöjd, hantverk och immateriellt kulturarv. Visas 7 maj–24 augusti 2024 på Kulturhuset Ängeln, Katrineholm.

händer med tenntrådsslöjd

Vad händer om kunskapen att använda våra händer faller i glömska? Om ingen längre kan? Vilken typ av samhälle får vi då? Och går det att genom modern teknik bevara och föra vidare kunskap om slöjd och hantverk in i framtiden?

Det är några av de frågor som utställningen vill undersöka. Utställningen innehåller verk av sju sörmländska slöjdare och hantverkare, samt filmer och intervjumaterial där personerna i utställningen delar med sig av sin kunskap.

Immateriellt kulturarv är traditioner, seder och bruk som överförts mellan generationer. Exempel är olika former av hantverk, musik och berättandetekniker.

År 2003 antog världsarvsorganisationen Unesco en konvention för tryggandet av det immateriella kulturarvet och som godkändes av Sverige år 2011. Syftet med konventionen är att de undertecknade länderna åtagit sig uppdraget att skapa bättre möjligheter till att sprida ny kunskap kring olika traditioner, vars tekniker och historia riskerar att glömmas bort. Traditionella hantverkstekniker är ett särskilt prioriterat område, som idag blivit särskilt aktuellt på grund av det ökade intresset kring hållbarhet, ekologi och klimat.

Utställningen riktar sig delvis mot slöjd- och hantverksintresserade, men också mot en bred allmänhet. Innehållet i utställningen bidrar till en ökad kunskap om slöjd och hantverk och uppmuntrar intresserade till att själva lära sig en slöjd- eller hantverksteknik.

Boka utställningen

Utställningen är en så kallad vandringsutställning. Vill du boka den här eller en annan av Sörmlands museums vandringsutställningar? Läs mer om vandringsutställningarna här.