Basutställning

Tovastugan

Besök en timrad parstuga med unika väggmålningar från 1600-talet. Gården Tova i Ripsa socken låg på en halvö i sjön Båven. På 1950-talet flyttades stugan till området vid Nyköpingshus.

Väggmålning i Tovastugan

Tovastugan är en timrad parstuga. Parstugor och enkelstugor var de vanligaste hustyperna från medeltiden till 1800-talets mitt. En parstuga har en farstu med en kammare bakom samt en vardagsstuga och en gästsal. I vardagsstugan bodde man, medan gästsalen användes vid särskilda tillfällen.

I salen finns målningar som täcker både väggar och tak, målade 1641. Oftast var det kyrkor som smyckades med sådana målningar. Det gör Tovastugan unik. Att målningarna aldrig har bättringsmålats är också mycket ovanligt.

Här bodde en rikare familj

På målningarna och husets storlek kan man se att det var en rikare familj som bodde här. Huset är 19 meter långt, ungefär fyra meter längre än vad en bondstuga brukade vara. Med sina omålade timmerväggar, gröna torvtak och små, blyspröjsade fönster ger huset en bra bild av hur bebyggelsen såg ut på 1600-talet. Endast ett fåtal timrade boningshus från den tiden finns bevarade idag.

Gården Tova i Ripsa socken

Gården Tova i Ripsa socken låg på en halvö i sjön Båven. Den finns omnämnd redan på 1400-talet som sätesgård för frälsesläkten Färla. Under 1600-talet ägdes gården av paret Skytte och Bielkenstierna på Edeby. De byggde huset åt förvaltaren på Edeby, Olof Mattson.

Genom att årsringsdatera timret vet vi att materialet i väggar och takåsar har fällts under vintrarna 1635-1637. Stockarna är av furu och de flesta är från trakten. Den lilla utbyggnaden intill vardagsstugan byggdes år 1748, då även taket renoverades. Det lilla rummet var gammelfolkets avskilda krypin.

Huset skänktes 1950

Familjen von Eckermann på Edeby som senare ägde Tovastugan, skänkte huset till Södermanlands hembygdsförbund år 1950. Det monterades ner och fördes på pråmar över Båven och sattes upp här vid Nyköpingshus. Idag ägs Tovastugan av Sörmlands museum.