Målning män med solglasögon
17 aug 2019 - 6 okt 2019 | Tidigare utställning

Pontus Jõgi - In Search of Abstract Expressionism

Utställningen tar upp frågan om konst som verktyg för politisk propaganda. I sitt måleri visar Jõgi på det paradoxala i att den kraft som lyfter konsten som fri uttrycksform också regisserar den.

Målning män med solglasögon

Om utställningen

Jõgis verk tar avstamp i CIA:s sponsring av den moderna amerikanska konsten under kalla kriget. Denna sponsring gjorde det möjligt att "bevisa" att det rådde intellektuell frihet och kreativitet i det amerikanska samhället, till skillnad mot i det Sovjetiska.

När Pontus Jõgi läste om CIAs sponsring av den abstrakta expressionismen  associerade han till Walter Benjamins tes om konsten som fyllande en politisk funktion. Konsten lyftes fram som frihetspropaganda av samma system som simultant dominerade och närde den. När nya kreativa uttryck lyftes fram på detta sätt skapades bilden av en progressiv nation. Tidigare hade CIA bland annat stöttat jazzmusiker som en del av samma program. Även då var linjen mellan konst och propaganda otydlig. Det var fri kreativitet som propagandifierats.

Jõgis målningar är glimtar av denna paradox. Berättelsen använder sig av samma medium som dess ämne; måleri. Samtliga målningar kan betraktas som fristående med egna tolkningsmöjligheter men placerade tillsammans knyter de an till den underliggande berättelsen.

Biografi Pontus Jõgi

Utbildning

1993-1994 Virginska Konstskolan Kuben i Örebro, Grundutbildning Fri Konst
1995-1998 The Byam Shaw School of Art, Fil. Kand. Fri Konst
2001-2003 Berghs School of Communication, Diplom Media Communication

Utställningar

1994 Unga Blekinge Konstnärer, Wachtmeisters, Karlskrona, Sweden
1995 Galleri Caia, Olofström, Sweden
1998 Degree Show, The Byam Shaw London, England
1999 Galleri Läderhof, Stockholm, Sweden
2000 Stockholm Artfair, Stockholm, Sweden
2001 291 Gallery, London, England
2005 Det bästa från Designhuvudstadsåret, Kulturhuset, Stockholm, Sweden
2011 Grupputställning, Assisi, Italien