Interiör av en klensmedja med en smed i arbete
12 mar 2022 - 12 jun 2022 | Tidigare utställning Utställningstorget, Sörmlands museum

Eskilstuna Fristad

Eskilstuna Fristad – Sveriges första småföretagarcentrum 1771. En utställning som berättar om liv, arbete och människor i Sveriges första fristad.

Interiör av en klensmedja med en smed i arbete

År 1771 inrättades Eskilstuna Fristad genom ett riksdagsbeslut. Fristaden befriades från tullar och skrå-tvång för att stimulera småföretagande inom järn-, stål- och metallförädling. Därmed lockades kunniga hantverkare och smeder från andra orter och utlandet att etablera sig. Fram växte myllrande hantverkarkvarter, vilket lade grunden för Eskilstunas långa historia som metall- och industristad.

2021 var det 250 år sedan Fristaden inrättades. Den 1 januari 2022 blev Eskilstuna universitetsstad. Traditionen som kunskapscentrum lever vidare - om än i annan form.

Utställningen Eskilstuna Fristad berättar om liv, arbete och människor i Sveriges första Fristad. Utställningen är producerad av studiecirkeln Fristadsgruppen. Genom sitt arbete vill gruppen hålla minnet av Fristaden vid liv och rikta uppmärksamheten mot det gamla Fristadskvarteret i Eskilstuna. Idag finns bara några få byggnader från den ursprungliga Fristaden bevarade.

Utställningen pågick från 12 mars till och med 12 juni 2022.

Illustration: Pehr Hilleström/Bukowskis