12 mar 2022 - 12 jun 2022 | Tidigare utställning Utställningstorget

Eskilstuna Fristad

– Sveriges första småföretagarcentrum 1771. En utställning som berättar om liv, arbete och människor i Sveriges första fristad.

År 1771 inrättades Eskilstuna Fristad genom ett riksdagsbeslut. Fristaden befriades från tullar och skrå-tvång för att stimulera småföretagande inom järn-, stål- och metallförädling. Därmed lockades kunniga hantverkare och smeder från andra orter och utlandet att etablera sig. Fram växte myllrande hantverkarkvarter, vilket lade grunden för Eskilstunas långa historia som metall- och industristad.

2021 var det 250 år sedan Fristaden inrättades. Den 1 januari 2022 blev Eskilstuna universitetsstad. Traditionen som kunskapscentrum lever vidare - om än i annan form.

Utställningen Eskilstuna Fristad berättar om liv, arbete och människor i Sveriges första Fristad. Utställningen är producerad av studiecirkeln Fristadsgruppen. Genom sitt arbete vill gruppen hålla minnet av Fristaden vid liv och rikta uppmärksamheten mot det gamla Fristadskvarteret i Eskilstuna. Idag finns bara några få byggnader från den ursprungliga Fristaden bevarade.

Under öppningsdagen den 12 mars finns representanter för Fristadsgruppen på plats klockan 12–17 för att berätta om utställningen och Eskilstuna Fristad!

Illustration: Pehr Hilleström/Bukowskis