Utställningen schack och makt
Basutställning Kungstornet Nyköpingshus

Schack och makt

Om människorna, livet och döden på 1300-talet. Temat är makt. Vem bestämde över vem i medeltidens Sverige? En utställning i Kungstornet, Nyköpingshus.

Utställningen schack och makt

Medeltiden var en tid då Sverige var ett litet katolskt land i utkanten av påvens Europa. Det var en tid då den kyrkliga makten var lika stor som den världsliga och almanackan hade nästan lika många röda dagar som svarta.

Medeltidens människor

Redan i ingången till utställningen möter vi några av medeltidens människor - i form av skor. Skor som har burits av män, kvinnor och barn som levde i Nyköping för 700 år sedan.

De flesta i Sverige var lantbrukare. Människorna arbetade för sitt bröd men också för sitt liv efter döden. För att skaffa sig en plats i himlen skulle man gå ofta i kyrkan, akta helgdagarna och be flitigt till helgonen. Helvetet var en verklig plats. Här väntade djävulen och hans medhjälpare på att grilla den döde över öppen låga. En påminnelse härom syns i golvet framför Jungfru Maria.

Maktspelet

Kungen, de rika jordägarna och kyrkans män tävlade om makten på ett sätt som kan liknas vid ett schackspel. Ett listigt drag, till exempel en allians mellan kungen och kyrkan, kunde försvaga adelns makt. Tills nästa listiga drag och nästa...

Det beryktade kalaset Nyköpings Gästabud är ett sådant drag. Det var år 1317 som kung Birger hade bjudit in sina bröder hertigarna Erik och Valdemar, till Nyköpingshus för att fira jul. På natten väcktes hertigarna av kungens män som förde dem till fängelset för att dö. Detta var fortsättningen på en lång och bitter kamp om makten. Och kampen skulle fortsätta.

I utställningen kan du lyssna till den spännande berättelsen om gästabudet och följa händelserna i modellen av borgen.

Barnkungen Magnus Eriksson

När hertig Erik dog i fängelset var hans son Magnus Eriksson bara ett år. Två år senare valdes han ändå till kung. Träskulpturen i utställningen visar barnkungen i knä på drotsen, rygg mot rygg mot sig själv som den vuxne kungen.

Kung Magnus regerade länge, men 1364 blev han avsatt och hamnade i fängelse. Han frigavs efter sex år men dog året därpå i ett skeppsbrott.

Livet i Sörmland och på Nyköpingshus

Fogden Barnekows räkenskaper ger en god bild av livet i Sörmland och på borgen Nyköpingshus. De är unika i sitt slag i Sverige. De inleds 1365, samma år som man började renovera Nyköpingshus efter kravallerna som följde på gästabudet 1317. Här kan man bland annat se vad som åts och dracks på slottet vecka för vecka.

Passera den stora pestråttan och gå uppför trappan, in i borgen och se svärd, dolkar och andra sorters medeltida vapen som användes av riddare och krigare. Här får du också veta mer om vad som hände på hösten 1396, då drottning Margareta samlade Sveriges mäktigaste personer på Nyköpingshus.