Stenig strand med lugnt vatten i förgrunden
21 sep 2024 - 2 mar 2025 | Kommande utställning Utställningstorget, Sörmlands museum

Nyköpings Fotoklubb – 80 år av fotoglädje

2024 är det 80 år sedan Nyköpings Fotoklubb startade. I en utställning på Sörmlands museum visas bilder tagna av klubbens samtida medlemmar. Ett urval bilder och föremål från klubbens historia visas också

Stenig strand med lugnt vatten i förgrunden

Fotoklubben i Nyköping är en av de äldsta i Sverige.

Nyköpings Fotografiska sällskap startade 1944 på initiativ av flygfotografen Ragnar Denler. Genom klubben kunde man gemensamt bekosta ett "fotolabb" med verktyg för exempelvis framkallning och förstoring.

I och med digitaliseringen förändrades villkoren för fotografin markant. De tidiga klubbmedlemmarna valde oftast att fotografera människor, deras aktiviteter, bostäder och miljöer. Den svartvita filmen var bra för sådana motiv, men sämre på att fånga naturen. Idag finns en större bredd.

Under de första tjugo åren hade klubben endast en kvinnlig medlem och fram till 1990-talet var kvinnorna fåtaliga, men sedan dess är det mer jämnt fördelat. Idag är utmaningen att nå en yngre målgrupp.

När fotoklubbarna i Tunaberg och Nyköping 1988 gick samman blev namnet Nyköpings Fotoklubb (NFK).

Idag har Nyköpings Fotoklubb möte en gång i månaden med visning och diskussion kring medlemmarnas bilder. Det är verksamhetens kärna. Månadsmötet innehåller vanligen ytterligare en programpunkt. Ofta bjuds en extern föreläsare in. Klubben kan också fördjupa sig i något fototekniskt eller göra praktiska övningar tillsammans. Mellan mötena brukar klubben ha en aktivitet, ofta en fotoutflykt till närliggande plats. Då och då är klubben med på utställningar.

Klubben har i dagsläget cirka 40 medlemmar.

Utställningen är producerad av Sörmlands museum i samarbete med Nyköpings Fotoklubb. Den visas på Utställningstorget – en plats i museihuset där konstnärer, slöjdare, föreningar, skolklasser, fotografer och andra kan ansöka om att få göra enklare utställningar.