Tillbaka
Artikel

Kläder och hållbarhet

Det går åt 7000 liter vatten för att producera en t-shirt. Den transporeras lång väg för att nå din butik. Du köper den för 69 kr. Efter en tid hamnar den i soporna och blir en del av vårt gemensamma, gigantiska sopberg. Varför vet vi inte mer om textil återvinning?

Om artikelserien "Valet är ditt"

I en serie artiklar ger vi perspektiv på nutiden med hjälp av historien. Historia kan ge bakgrund, förståelse och nya infallsvinklar. Sörmlands museum ger perspektiv på aktuella valfrågor. Artiklarna skrevs inför valet 2018.

Läs artikel