Tillbaka
Artikel

Kläder och hållbarhet

Det går åt 7000 liter vatten för att producera en t-shirt. Den transporeras lång väg för att nå din butik. Du köper den för 69 kr. Efter en tid hamnar den i soporna och blir en del av vårt gemensamma, gigantiska sopberg. Varför vet vi inte mer om textil återvinning?

Om artikelserien "Valet är  ditt"

I en serie artiklar ger vi perspektiv på nutiden med hjälp av historien. Historia kan ge bakgrund, förståelse och nya infallsvinklar. Sörmlands museum ger perspektiv på aktuella valfrågor. Artiklarna skrevs inför valet 2018.

 

 

Läs artikel

Visningar i magasinen

Historien i Sörmland

Att synliggöra det osynliga

Att växa upp

En perfekt människa

Kärlek

Krig

Arbete

Kläder

Hållbart hemma

Nyköpingshus

Stora historiepriset

Hällristningar

Huvet på spiken

Politik och demokrati

Kolla husen i Trosa

Övrigt