Tillbaka
Artikel

Vem vill vara en liten lort?

Demokratin bara finns där – ungefär som luften vi andas. Men för mindre än hundra år sedan var den inte lika given. Att komma dit vi är idag har krävt kamp, mod och uppoffringar. Vi har många att tacka för det.

Om artikelserien "Valet är ditt"

I en serie artiklar ger vi perspektiv på nutiden med hjälp av historien. Historia kan ge bakgrund, förståelse och nya infallsvinklar. Sörmlands museum ger perspektiv på aktuella valfrågor. Artiklarna skrevs inför valet 2018.

 

 

Läs artikel