Tillbaka
Artikel

Sörmlands museums historia

Över 100 år av bevarande och förmedling av sörmlänningarnas kulturarv

Sedan 1913 har Sörmlands museum verkat för att bevara och förmedla sörmländsk historia och kulturarv. Läs mer om hur museiverksamheten har utvecklats och vilka människor som har präglat museets historia!

Upplev