Tillbaka
Video

Dendrokronologisk datering av timmer

Hur kan man ta reda på hur gammalt trä är? I denna film får du reda på hur en dendrokronologisk datering av takstolarna på en kyrka går till.

Först tas ett borrprov ut från en äldre byggnadsdel i kyrkans taklag, därefter analyseras årsringarna på labb och jämförs med tidigare inhämtad data för att på så sätt kunna placera in provet på rätt ställe i kronologin. Detta leder ofta till att man kan bestämma exakt vilket år trädet har huggits, och ofta också en ungefärlig växtplats.

Filmen är en del av projektet Medeltida taklag i Strängnäs stift. Syftet var att fördjupa kunskapen om medeltida takkonstruktioner i stiftet. 

Byggnadsvård

Visningar i magasinen

Mat

Historien i Sörmland

Slöjd och hantverk

Barndom

Hälsa och ohälsa

Kärlek

Krig och fred

Arbete

Kläder och mode

Nyköpingshus

Stora historiepriset

Hällristningar och arkeologi

Politik och demokrati

Kolla husen i Trosa

Övrigt