Tillbaka
Video

Dendrokronologisk datering av timmer

Hur kan man ta reda på hur gammalt trä är? I denna film får du reda på hur en dendrokronologisk datering av takstolarna på en kyrka går till.

Först tas ett borrprov ut från en äldre byggnadsdel i kyrkans taklag, därefter analyseras årsringarna på labb och jämförs med tidigare inhämtad data för att på så sätt kunna placera in provet på rätt ställe i kronologin. Detta leder ofta till att man kan bestämma exakt vilket år trädet har huggits, och ofta också en ungefärlig växtplats.

Filmen är en del av projektet Medeltida taklag i Strängnäs stift. Syftet var att fördjupa kunskapen om medeltida takkonstruktioner i stiftet.