Tillbaka
Artikel

Bryggerihistoria

Med nedslag i Sörmland

Människan har bryggt öl under tiotusen år i olika delar av världen. I Sverige finns de första beläggen för öltillverkning runt 500 e. kr. Ölet var länge en betydelsefull del av vår kost. Det har gett oss näring och släckt törsten.

Med tiden blev öltillverkningen industrialiserad och i slutet av 1800-talet fanns det bryggerier i var och varannan småstad. Efter andra världskriget började den så kallade "bryggeridöden" och många bryggerier lades ner. På 1970-talet fanns bara ett fåtal bryggerier kvar i Sverige.

De senaste decennierna har dock präglats av en stor öltrend och en mängd hantverksbryggerier har startats runt om i Sverige, och Sörmland.

Här berättar vi ölbryggningens historia; från den tidiga hemmabryggningen till dagens hantverksbryggerier, via 1800-talets industrialisering av bryggerinäringen och bryggeridöden under 1900-talet. Och vilka bryggerier har egentligen funnits i Sörmland?

Artikeln baseras på utställningen Bryggda berättelser (17/2-8/9-2024)

Läs artikel