Logotyp

Sankt Annas hospital

Ett mentalsjukhus i Nyköping

Tre kvinnliga patienter på gården framför hospitalet

På Sankt Annas hospital, ett mentalsjukhus i Nyköping, behandlades människor med olika psykiska sjukdomar. Bilderna nedan är tagna mellan åren 1925 och 1930. Under den tiden bodde cirka 230 patienter på Sankt Anna. Alltid lite fler män än kvinnor.

Majoriteten av de intagna männen arbetade inom jordbruket, en stor del var torpare eller statare. Flera av de intagna kvinnorna saknade yrken, men bland de lönearbetande kvinnorna dominerade hushållsyrken som kokerskor och tjänarinnor.

När patienterna skrevs in på Sankt Anna gavs det ofta en förklaring till varför de var sjuka. Den vanligaste förklaringen var förekomst av sinnessjukdom hos tidigare generationer eller släktingar. Men även mer existentiella orsaker angavs som "olycklig kärlek", "svartsjuka" och "sorg". Under 1920-talet fanns en tanke om att arbete var en viktig del i tillfrisknandet. Arbetsterapi var den i särklass vanligaste behandlingen. I en årsberättelse går det att läsa att:

De sjukas sysselsättning har på manssidan utgjorts av arbete i ved-, kolgård och trädgård, yttre renhållning, arbeten på skomakare-, skräddare-, snickeri-, och målarverkstad; handräckning i anstaltens kök och avdelningar; städning och diverse inomhusarbeten; vävnad, bandvävnad, trådknappsförfärdigande, knytningar av effsingar m.m. Å kvinnosidan har utförts vävnads och handarbeten, strumpstickning, virkning o.d. handräckning i anstaltens tvättinrättning, städning, diskning, servering och knytning av effsingar.

Ovilja att arbeta sågs som en del av den psykiska sjukdomsbilden. Medan patienter som arbetade på flitigt ansågs vara på god väg till en friskförklaring. I de fall där patienterna blev utskriva står det att patienten visar arbetsglädje och är flitig.

Bilderna kommer från Regionarkivet, Region Sörmland. 

Sex män sköter om odlingar som finns under stora glaspartier
En man på bänk utomhus
En kvinna på en bänk utomhus
Sex män sitter på trälådor och jobbar med växter som ligger i en hög framför
En kvinnlig patient sitter i en säng och tittar åt höger
En äldre, kvinnlig patient fotograferad i sovsalen
Tre kvinnliga patienter och två kvinnliga sköterskor framför sängarna i sovsalen. En palm i bakgrunden
Porträtt på manlig patient med mustasch
Porträtt på ung manlig patient
Fem patienter arbetar i köksträdgården
Kvinnlig patient med rutig klänning, sitter i sovsalen med palm i bakgrunden
Manlig patient i profil, sitter på stol och tittar ut genom ett fönster med armarna i kors
Arbete på gården
Kökspersonalen uppställd i köket, i förgrunden ett bord med något ätbart på tallrikar
Två personer spelar krocket på gården
Ung man tittar in i kameran
Äldre kvinna synar sitt förkläde
Arbetslag med spadar och skottkärra
Personal och patienter vid ett bord framför en stor palm
Kvinnlig patient med vita kläder, sitter i en säng. Ser glad ut.
Personal och patienter i sovsalen.
Ung kvinna sitter i sängen, tittar in i kameran
Ung patient läser tidningen i sovsalen
Personal vid hospitalet uppställd framför kameran
Fem män framför en klädd julgran
Äldre manlig patient tittar rakt in i kameran
En grupp män med mörka kläder, en vit hund sitter på marken

 

Mer om Sankt Annas hospital