Logotyp

Föreställningen börjar!

Harald Gripes modellteatersamling på Sörmlands museum

Ett modellteater i kinesisk dekor

Modellteatrar är kanske mindre i storlek, men i jämförelse till deras större förebilder erbjuder de lika mycket nöje. Upptäck modellteatrarnas historia och Harald Gripes samling på Sörmlands museum!

Vad är en modellteater?

En modellteater är en teater i miniatyr, tillverkad av papper. Det är enbart fantasin och kreativiteten som sätter gränser för hur teatern och pjäserna kan gestaltas: I samlingen på Sörmlands museum finns teatrar med delar gjorda av kartong, trä, glas och plast. Några är så små att de ryms i en tändsticksask och andra så stora att den med lätthet fyller ut en dörröppning. Vanligast är en scenyta på 70 x 60 cm.

Ett litet modellteater med marionetter.

Fransk modellteater ("Théatre des marionnettes") av Imagerie d'Epinal, 1890-/1900-tal. GRM 7148.

Ett större modellteater med en trästomme.

Alfred Jacobsens C-teater efter Det Kongelige Teater i Köpenhamn, 1880/81. GRM 4.

I de flesta fall säljs modellteatern omonterad med teaterdelarna, scen och front (ett så kallat proscenium), ridåer och draperier tryckta på ett eller flera pappersark. Dessa ark klistras sedan upp på kartong, klipps ut och monteras ofta på en träställning, som kan förses med både tågvind, scengolv med fallucka och belysningsramper.

Som tillbehör till modellteatern finns också figurer och dekorationer, det vill säga fonder och kulisser till olika pjäser. För att kunna röra figurerna över scenen används ofta figurförare, ett slags metallpinnar som manövreras från sidan och sticks in mellan kulisserna. Tanken är nämligen att modellteatern inte bara ska vara en modell utan också en riktig teater som man skall spela på!

Josef Scholz Urania-teater, cirka 1870. GRM 2.

Hjemmets "Et teater i en cigarrkasse", norsk modellteater, 1920. GRM 16.

Modellteater efter Det Kongelige Teater i Köpenhamn, med dekor i skrin. GRM 20.

Modellteaterns historia

Teater har funnits i olika former så länge människan funnits, tidvis förknippad med religiösa kulter, som i antikens Grekland och det medeltida Europa. Under andra epoker har teatern varit strängt reglerad och ofta ett exklusivt hovnöje. Parallellt har det dock funnits en enklare slags teater för "vanligt folk", med inslag av fars, mim och akrobatik. Den långsamma rörelsen mot politisk, social och kulturell demokrati som följde efter den franska revolutionen bidrog till att göra teatern mer åtkomlig för en betydligt bredare publik. På bara några år mångdubblades publiken.

En del hävdar att modellteatertraditionen kan ledas tillbaka till 1600-talet medan andra ser 1700-talets tittskåp eller dioramor som en direkt föregångare. Den allra första modellteatern trycktes dock bevisligen av William West i London 1811. I början av 1800-talet skapades stjärnkulter kring individuella skådespelare i teaterscenen. Efter föreställningen kunde man köpa tryckta och handkolorerade idolbilder av de populäraste skådespelarna i sina paradroller, i efterhand även med tillhörande kulisser. Sedan var inte steget långt till att låta trycka hela teatrar och det var exakt det William West gjorde. Hans modellteater gjorde omedelbar succé och fick genast efterföljare både i England, Tyskland och Frankrike.

Tysk modellteater med förvaringslåda till kulisser. Josef Scholz, Mainz. GRM 7073.

Pollock's Victoria Theatre. GRM 7144.

Allers Familj Journal

Hundratals skandinaviska barn hade tillgång till modellteatrar genom den danska tidningen Allers Familj-Journal under sent 1800- och 1900-talet. I Danmark var modellteatrar så populärt att det föll sig naturligt att låta trycka upp sådana på tidningens barnsidor.

Allersteater med en synlig och en osynlig scen samt automatiskt framförande, 1922. GRM 8004.

Att trycka modellteatrar i en tidning var inte en isolerad dansk företeelse. Modellteatrar låg i tiden och Allers Familj-Journal hade flera föregångare både i Frankrike, England och USA. Till Allersteatrarna hörde i regel flera scenbilder, figurer, pjästext och byggnadsinstruktioner. Till den allra första Allersteatern, som trycktes 1914, hörde proscenium och ridå samt fonder, kulisser och figurer till fyra pjäser, däribland "Hans och Greta". Fram till 1931 utgavs ytterligare 18 modellteatrar och ett sextiotal pjäser.

Harald Gripes samling på Sörmlands museum

En man ser på en modell av Nyköpingshus

På Sörmlands museum finns en samling av mer än 60 modellteatrar deponerad. Den går tillbaka till samlaren Harald Gripe (1921-1992) som var en svensk konstnär och illustratör. Han arbetade som illustratör för bland annat Vi, Dagens Nyheter och Kamratposten. Han ägnade sig också åt konsthistorisk forskning. Från 1946 till sin död var Harald gift med Maria Gripe, född Walter, vars ungdomsböcker han illustrerade.

Harald var en hängiven samlare av modellteatrar. Han gjorde vad han kunde för att skapa en modern svensk modellteatertradition. Kort före sin död donerade han sin stora samling till Nyköpings kommun. Samlingen utgjorde grunden för Sveriges enda modellteatermuseum Gripes Modellteatermuseum vars samlingar numera visas här på Sörmlands museum.