Tillbaka
Video

Två sätt att smida ett skavestål med Torsten Almén och Jussi Hynynen

Torsten Almén och Jussi Hynynen är bägge professionella smeder. En av Torstens specialiteter är att smida eggverktyg med invällt stål. Jussi Hynynen är främst specialiserad på bruks- och konstsmide. I filmen får vi se hur Torsten visar Jussi hur han går till väga och får följa en dialog mellan dem.