Tillbaka
Video

Två sätt att smida ett skavestål med Torsten Almén och Jussi Hynynen

Torsten Almén och Jussi Hynynen är bägge professionella smeder. En av Torstens specialiteter är att smida eggverktyg med invällt stål. Jussi Hynynen är främst specialiserad på bruks- och konstsmide. I filmen får vi se hur Torsten visar Jussi hur han går till väga och får följa en dialog mellan dem.

Byggnadsvård

Visningar i magasinen

Mat

Historien i Sörmland

Slöjd och hantverk

Barndom

Hälsa och ohälsa

Kärlek

Krig och fred

Arbete

Kläder och mode

Nyköpingshus

Stora historiepriset

Hällristningar och arkeologi

Politik och demokrati

Kolla husen i Trosa

Övrigt