Tillbaka
Video

Två sätt att smida ett skavestål med Torsten Almén och Jussi Hynynen

Torsten Almén och Jussi Hynynen är bägge professionella smeder. En av Torstens specialiteter är att smida eggverktyg med invällt stål. Jussi Hynynen är främst specialiserad på bruks- och konstsmide. I filmen får vi se hur Torsten visar Jussi hur han går till väga och får följa en dialog mellan dem.

Att växa upp

Att synliggöra det osynliga

En perfekt människa

Kärlek

Krig

Stora historiepriset

Hällristningar

Arbete

Hållbart hemma

Huvet på spiken

Kläder

Valet är ditt

Nyköpingshus

Kolla husen i Trosa

Övrigt