Tillbaka
Video

Två sätt att smida ett skavestål med Torsten Almén och Jussi Hynynen

Torsten Almén och Jussi Hynynen är bägge professionella smeder. En av Torstens specialiteter är att smida eggverktyg med invällt stål. Jussi Hynynen är främst specialiserad på bruks- och konstsmide. I filmen får vi se hur Torsten visar Jussi hur han går till väga och får följa en dialog mellan dem.

Visningar i magasinen

Historien i Sörmland

Att synliggöra det osynliga

Att växa upp

En perfekt människa

Kärlek

Krig

Arbete

Kläder

Hållbart hemma

Nyköpingshus

Stora historiepriset

Hällristningar

Huvet på spiken

Politik och demokrati

Kolla husen i Trosa

Övrigt