hand använder verktyg för trä på tyg

Välkommen att söka till Slöjdsalong Sörmland!

Sommaren och hösten 2024 vill Sörmlands museum visa upp utvalda verk av slöjdare från länet. I Slöjdsalong Sörmland kommer ett 40-tal jurybedömda verk att visas i en av museets stora utställningssalar i museihuset i Nyköping.

I vår meriterade jury sitter:

Anna Åhlin Orwin. Arbetar på studieförbundet Kulturens. Tidigare var hon verksam inom Hemslöjdens riksförbund, bland annat som projektledare för flera utställningar och som chef för butiken Svensk Slöjd på Nybrogatan i Stockholm.
Ramon Persson. Hantverkare i traditionella trätekniker sedan 40 år tillbaka. En viktig del i Ramons arbete är att dela med sig av sin kunskap och föra hantverket vidare.
Hasti Radpour Frilansande konstnär bosatt och verksam i Östergötland sedan 2007. Masterexamen i fri konst samt kandidatexamen i formgivning. Arbetar med installationer, objekt, måleri och platsspecifika gestaltningar.

En särskild utmärkelse kommer att delas ut till en av utställarna. Utmärkelsen, som presenteras vid utställningens öppnande, innebär tillgång till Sörmlands museums samlingar för att i samarbete med museet genomföra ett arvoderat produktutvecklingsuppdrag för museibutiken.

Vi ser fram emot en inspirerande, lustfylld och överraskande Slöjdsalong Sörmland!

Ansökan

Viktiga datum:

 • Ansökan är öppen 1 september–30 november 2023.
 • Juryns första urval görs digitalt under januari 2024, då de väljer ut ett antal bidrag som de vill se vid ett jurymöte på Sörmlands museum i februari. Du som söker behöver alltså vara beredd på att leverera ditt verk till Sörmlands museum i februari om det blir utvalt till jurymötet. Sörmlands museum står för återtransport av de verk som inte kommer med i det slutgiltiga urvalet.
 • Utställningen öppnar på Sörmlands museum under försommaren 2024 och pågår minst ett halvår.

Kriterier för att söka:

 • För att söka till Slöjdsalong Sörmland behöver du vara helt eller delvis bosatt i Sörmlands län.
 • Olika former, uttryck och material är välkomna, från traditionella slöjd- och bruksföremål till det fria, konceptuella och konstnärliga. Gemensamt är slöjdens och hantverkets möjligheter.

Följande regler gäller:

 • Objektet är hantverksmässigt utvecklat, tillverkat och slutfört av den/de som står för ansökan.
 • Du kan söka med max tre bidrag, individuellt och/eller samarbeten. Ett enskilt bidrag kan dock rymma flera delar.
 • Vid samarbeten uppges alla involverade parter – verken samsigneras.
 • Bidragen får – vid ansökningstillfället – ej vara äldre än tre år.
 • Endast färdigställda objekt godtas i ansökan, ej skisser.
 • Sörmlands museum och juryn ger ingen motivering till beslut för verk som inte kommer med på utställningen.
 • Deltagarna står själva för frakt till och från Sörmlands museum.
 • Sörmlands museum producerar och utformar utställningen.
 • Sörmlands museum installerar verken i utställningen. Det finns inte möjlighet för verkens ägare att delta under hängning/installation.
 • Sörmlands museum önskar att samtliga verk i utställningen ska vara till salu*, det är dock inte ett krav.

* Museibutiken ansvarar för försäljningen mot en provision på 40 %. Utställarna bestämmer själva utpriset på verket. För den som inte har F-skatt måste hänsyn tas till att både momsbelopp och provision dras av från köpbeloppet före utbetalning.

Så här söker du:

Ansökan är öppen 1 september–30 november 2023.

 Ansökan sker enbart digitalt.

Kontaktperson:

Kontakta utställningsproducent Lena Landerberg vid eventuella frågor, 076-724 91 85, lenakristina.landerberg@regionsormland.se