Installation av ryssjor
24 jun 2023 - 20 aug 2023 | Tidigare utställning

PAX – samtidskonst för fred

Åtta konstnärer ställer ut verk i åtta sörmländska kyrkor. Utställningen bjuder på en stor bredd, men alla verk som visas relaterar på olika sätt till fred.

Installation av ryssjor

Konstutställningen PAX – samtidskonst för fred är skapad av Sörmlands museum i nära samarbete med konstnärer och församlingar inom Svenska kyrkan, som upplåter sina rum för den samtida konsten. Besökaren får ta del av hur samtidskonsten samspelar med kyrkorummet, som för många signalerar andlighet och kontemplation i en sekulariserad värld.

I utställningen presenteras en bredd av konstnärer – både vad gäller material och praktiker. Gemensamt för alla är att de arbetar undersökande, forskande och intresserar sig för existentiella och andliga frågeställningar. I utställningen får vi möta ritualer, bilda en osynlig kör, konfronteras med skrot från Mälaren. Vi möter poesi, massiv betong, transparenta gränser, glas och mosaik samt mycket mera ...

Till utställningen tar Sörmlands museum fram en katalog, som under utställningens period finns i de deltagande kyrkorna. I katalogen presenteras också de åtta kyrkorna i texter och bilder framtagna av Sörmlands museums antikvarier. Dessutom har filosofen Johan Redin bjudits in att reflektera över begreppet fred – ett både enkelt och komplicerat begrepp, som kan handla om såväl yttre som inre tillstånd, om små och stora händelser.

I samband med utställningen arrangeras konstnärssamtal i de åtta kyrkorna. Vid samtalet får vi möjlighet att lyssna till och få fördjupad kunskap om konstnären och konstverken som visas i respektive kyrka.

Curator för utställningen: Kalinka Ussing

Deltagande konstnärer och församlingar

Mourad Kouri, S:t Botvids kyrka i Oxelösunds församling. 

Jan Lambert Kruse, Mariefreds kyrka i Mariefreds församling. 

Sara Ekholm Eriksson, Torshälla kyrka i Torshälla församling. 

Tobias Sjöberg, Frustuna kyrka i Frustuna församling. 

Maria Ängquist-Klyvare, Hyltinge kyrka i Flen-, Helgesta-Hyltinge församling. 

Lior Nønne Malue Hansen, Fogdö kyrka i Vårfruberga-Härads församling. .

Johan Thurfjell, S:ta Annas kapell, Trosa landskyrka i Trosa församling. 

Anna Berglind, Floda kyrka i Katrineholmsbygdens församling. 

Utställningen pågick från 24 juni till och med 20 augusti 2023.