7 okt 2023 - 21 jan 2024 | Tidigare utställning

Näver – det beresta materialet

Näver har i alla tider varit ett viktigt och användbart material för människan och det bär på ett kulturarv som nu börjar återupptäckas. På Sörmlands museum visas utställningen Näver – det beresta materialet.

Näver är björkens yttersta lager och det bär på en mängd olika egenskaper. Det är smidigt och flexibelt, vattenavvisande och röttåligt, arombevarande och närmast underhållsfritt samt motståndskraftigt mot bakterie- och svampangrepp.

Materialet har därför kunnat användas i många olika sammanhang och för olika behov, bland annat för att förvara mat, isolera mot fukt och som skrivmaterial. Fram till 1600-talet var näver en stor nordisk exportprodukt. I dag används näver främst inom slöjden, bland annat till hushållsnära nyttoföremål, och inom byggnadsvård, som fuktspärr i hus och till att täcka tak.

Utställningen Näver – det beresta materialet undersöker likheter och olikheter mellan traditionellt och samtida skapande i näver från främst Sverige, Finland och Ryssland men också från Estland, Ukraina, och Tyskland.

Bror Forslund och Kerstin Sylwan har producerat utställningen. Han är slöjdare som arbetat med näver i omkring 50 år och brinner för att fler ska upptäcka materialet och för att insamlandet av näver ska bli en del av ett mer långsiktigt skogsbruk. Hon är designer som upptäckte nävern 2017 och som vill bredda dess användning.

Utställningen visar både äldre och nutida föremål, skapade i olika tekniker och med en stor bredd vad gäller användningsområden. Besökaren får bland annat se ett näverbrev från 1940, från en tysk underofficer i Norge och en så kallad getarkont – en ryggsäck gjord av näver som bars av barn som vallade getter i Västerbotten. Från Sörmlands museums samlingar ingår bland annat halvfärdiga snusdosor i näver och verktyg för tillverkning av dosor.

Näver – det beresta materialet är finansierad av Region Halland och har tidigare visats på bland annat Hemslöjden i Skåne och Västernorrlands museum.