22 maj 2021 - 20 mar 2022 | Tidigare utställning

Mera lera

En utställning om lera som material, process och objekt. Från husbygge till brukskeramik och samtidskonst. Från forntid till nutid.

Som material för husbyggnad, konstnärligt skapande och bruksföremål har lera en historia lika gammal som mänskligheten. Även många olika kulturer i flertalet världsdelar har skapelsemyter och andra myter kopplade till lera. Lera är och har varit ett mycket lättillgängligt material som kan ges nästan vilken form som helst med endast händerna som hjälpmedel.

Idag upplever lerbyggandet en renässans i både ekologiskt byggande och byggnadsvård i och med materialets enormt stora hälso- och miljömässiga fördelar. Keramik som uttrycksmedel och material trendar för tillfället och det finns dessutom ett stort intresse för brukskeramik.

Från forntida fynd till nutida samtidskonst

Utställningen visar keramiskt och lerbaserat material från forntiden och fram till och med 1900-talet. Besökare kommer också få se delar av en återskapad krukmakeriverkstad från slutet av 1800-talet som illustrerar hur tillverkning av brukskeramik och kakelugnar gick till.

Olika typer av bygge med lera visas, lerklinat stolpverk från järnåldern, den lerklinade torpstugan från 1700-talet och nutida ekologiskt lerbygge.

Mera lera – lerklining förr och nu

Syntolkad version av filmen Mera lera – lerklining förr och nu

Samtidskonstnärer

I utställningen presenteras ett urval av keramiker och konstnärer, verksamma i Sörmland idag, som arbetar såväl med traditionell brukskeramik som fri konst.

Bereket Negasi, Nyköping,
Maria Skärlund, Eskilstuna
Anna Lindell, Jönåker
Ann-Margret Johansson Pettersson, Eskilstuna
Mårten Medbo, Katrineholm
Lena Wellander (1931-2020), Nyköping

Vi visar också 3-d printade objekt i lera av Polymorf – en Malmöbaserad praktik för design, arkitektur och forskning.

En del i utställningen var – fram till och med den 21 november 2021 – ett helt nyskapat verk av konstnärs- och curatorsgruppen SLAM. 

ett ansikte i lera

Från filmen: När leran talar. Foto: Moa Lönn och Karin Auran Frankenstein

Om SLAM

Annika Enqvist, Henny Linn Kjellberg, Karin Auran Frankenstein och Moa Lönn arbetar kollektivt i konstnärliga processer, curatoriella projekt och nätverk inom det utvidgade fältet kring samtida konst och konsthantverk där experimentell keramik ingår.

Deras arbete speglar ett förhållande till den jordiska materian, leran, som reflekterar historier om människans brukande av land, industri, hantverk, energi och spiritualitet.

www.slamworks.se

I dialog med materialen

Den 12 november 2021 bjöd Sörmlands museum in till "I dialog med materialen" – en seminariedag som utgick från materialet Lera.
Fem av föreläsningarna filmades och textades och finns nu att se. Här är länkar till de fem föreläsningarna:

Del 1: Mårten Medbo
Om hantverk, material och mening

Del 2: Katarina Botwid
Från hand till hand – arkeologer, keramiker och forntida kollegor 

Del 3: Johannes Riesterer
Om lera, frihetens byggmaterial 

Del 4: Duon Polymorf
Om lera och algoritmer, om mötet mellan hantverk och keramisk 3D-printing

Del 5: Kenneth Williamsson
Om skönhet och paradislängtan