Liten flätad korg med lock.
27 apr 2022 - 8 aug 2022 | Tidigare utställning

Korgar från vårt avlånga land

En utställning med exempel på korgar från olika platser i Sverige.
Om korgens funktion genom tiderna, om teknik och material.

Liten flätad korg med lock.

Korgen har följt människan i många tusen år och finns på de flesta platser på jorden. I korgen möts material, form och funktion. Teknikerna är likartade runt om i världen men materialen som används finns oftast lokalt.

Vi använder fortfarande korgar i stor utsträckning. Se bara på begreppen cykelkorg, tvättkorg, svampkorg eller varför inte varukorg som finns i så väl på snabbköpet och i e-handelns webbutik.

Sverige har haft en rik och varierad korgtradition som det finns många exempel på i våra museisamlingar. Däremot blir det allt färre slöjdare som behärskar tekniken att tillverka en korg. Samtidigt har det blivit allt svårare att hitta fullgott material för vissa korgtyper beroende på förändringar i skogsbruket.

Korgar har många klimatfördelar. De tillverkas oftast i naturmaterial vilket gör att de kan komposteras och återföras till kretsloppet igen. Därför är de ett bra alternativ till plast- och textilkassar.

Den här utställningen visar exempel på korgar från det rika korgland Sverige har varit. Vi vill också peka på att det finns mycket kunskap kvar att sprida och att ta vara på. En förhoppning är att fler ska bli inspirerade av att använda och tillverka korgar.

Utställningen är producerad i samarbete med Korgen lyfter, ett projekt som arbetar för att öka kunskapen om korgar och hur de tillverkas. Projektet drivs av Skånes hemslöjdsförbund och Sörmlands museum och finansieras av Nämnden för hemslöjdsfrågor och Riksantikvarieämbetet.