collage
24 okt 2022 - 13 nov 2022 | Tidigare utställning S:t Botvids kyrka, Oxelösund

Kan vi skapa guld med hjärtat?

I utställningen "Kan vi skapa med guld?" får besökaren ta del av meditativa ljudspår som skapades under läsåret 2021/2022 tillsammans med Tempus Fugit (Rebecka Pershagen).

collage

Hur hittar vi den verkliga rikedomen i livet? Det är en filosofisk fråga som ställdes i samband med att Oxelöskolan fick nya konstverk av konstnärerna Wiklund & Wiklund. I arbetet med verken har de inspirerats av alkemi – den uråldriga vetenskapen som förenade magi med naturvetenskap för att skapa guld. Några alkemister ville skapa guld man kan köpa för pengar, andra ville hitta själens guld – det där guldet som inte kan köpas för alla pengar i världen.

Adam Wallenberg, som är filosofisk praktiker och konstpedagog, diskuterade denna fråga med eleverna under hela läsåret 2021/2022 för att aktivera och göra konsten levande på skolan.

I utställningen får besökaren ta del av de meditativa ljudspår som skapades under året tillsammans med Tempus Fugit (Rebecka Pershagen). Meditationerna blev till för att barnen skulle bli bättre på att hantera stress, både i skolan och på fritiden. Därför tränade de också tillsammans på att meditera och hitta ett inre lugn med inspiration från alkemi och de fyra elementens krafter.

Under året testade de även att "måla med saxen" samt utforskade tarotkort och mindfulness. Eleverna skapade ett konstverk bestående av ett slags kortspel som ska hjälpa oss att hitta den verkliga rikedomen i livet. Detta kortspel kan du som besökare vara medskapare till! Du kan lämna dina frågor och bilder i S:t Botvids kyrka, men också under workshoparna på Koordinaten den 3 november.

Utställningen är ett samarbete mellan Oxelösunds kommun, Oxelöskolan, S:t Botvids kyrka, Koordinaten och Sörmlands museum. Utställningen är en del av Kurioso, som är en konstfestival för barn och unga i Sörmland 24 oktober–13 november 2022.

Utställningen pågick från 24 oktober till och med 13 november 2022.