turkos bakgrund
24 sep 2022 - 4 dec 2022 | Tidigare utställning Utställningstorget, Sörmlands museum

Historien om Hisham

Om Hisham och hans korta liv, som kom att präglas av funktionsnedsättning och svår sjukdom. Men också av äventyr och glädje.

turkos bakgrund

Den 1 maj år 2003 föddes en liten pojke på Nyköpings lasarett. Pojken fick namnet Hisham.

"Folk lade märke till Hisham. Han klädde gärna ut sig till kung eller riddare, han syntes och märktes helt enkelt", berättar hans mamma Samah Bahlo.

I januari 2020 gick Hisham bort, bara 16 år gammal.

Nu har Samah Bahlo, i samarbete med Sörmlands museum, producerat en utställning. I den får du följa Hisham – från att han kom till världen till hans bortgång. Utställningen berättar om att leva med funktionsnedsättning och svår sjukdom, om kampen för rättigheter och till ett värdigt liv. Men också om nyfikenhet, äventyr, glädje och humor.

I anslutning till utställningen visas även en nyproducerad film, en intervju med Samah Bahlo.

Utställningen pågick från 24 september till och med 4 december 2022.