30 maj 2020 - 20 sep 2020 | Tidigare utställning

Fira demokratin!

Utställningen "Fira demokratin!" är en vandringsutställning från Sveriges riksdag som turnerar på museer i landet under jubileumsperioden.

För hundra år sedan beslutade Sveriges riksdag att införa allmän och lika rösträtt. Många människor var engagerade i det som har beskrivits som 1900-talets viktigaste riksdagsbeslut. Nu uppmärksammar riksdagen demokratins genombrott i vårt land genom ett fyra år långt demokratijubileum.

Utställningen Fira demokratin! berättar historien bakom beslutet om allmän och lika rösträtt. En berättelse där gräsrötter och politiker varit viktiga aktörer som format vår demokrati.

Fira demokratin! är en vandringsutställning som visas på muséer runt om i landet 2019–2021. Den 30 maj -27 september 2020 finns den på Sörmlands museum.

Webbsänd invigning 30 maj

Riksdagens talman och de vice talmännen besöker normalt sett alla län som visar utställningen. Med anledning av den pågående pandemin sände Sörmlands museum i stället ett anförande av riksdagens talman lördag den 30 maj:

Demokratisommar i Sörmland – fler vernissager på samma tema

Under våren och sommaren visar Sörmlands museum även andra utställningar på samma tema. Strax efter invigningstalet för Fira Demokratin! livesänder museet en vernissage för Åsa Elzéns konstutställning Träda: Fogelstadgruppen och jord, som också berör demokratins framväxt genom gruppen bakom Kvinnliga Medborgarskolan.

Den 19 juni öppnar dessutom utställningen Bilder som berättar på fyra platser i Sörmland. Där visas vardagen i vårt samhälle och det som de flesta av oss upplever är självklart – möjligheten att träffas, leka eller arbeta, rätten att ta semester, bilda en förening och säga vad vi tycker.

Läs mer om utställningen på Sveriges riksdags webbplats