Konfetti faller över glad man i kostym
30 maj 2020 - 20 sep 2020 | Tidigare utställning

Fira demokratin!

Utställningen "Fira demokratin!" är en vandringsutställning från Sveriges riksdag som turnerar på museer i landet under jubileumsperioden.

Konfetti faller över glad man i kostym

För hundra år sedan beslutade Sveriges riksdag att införa allmän och lika rösträtt. Många människor var engagerade i det som har beskrivits som 1900-talets viktigaste riksdagsbeslut. Nu uppmärksammar riksdagen demokratins genombrott i vårt land genom ett fyra år långt demokratijubileum.

Utställningen Fira demokratin! berättar historien bakom beslutet om allmän och lika rösträtt. En berättelse där gräsrötter och politiker varit viktiga aktörer som format vår demokrati.

Fira demokratin! är en vandringsutställning som visas på muséer runt om i landet 2019–2021. Den 30 maj -27 september 2020 finns den på Sörmlands museum.

Riksdagens talman och de vice talmännen besöker normalt sett alla län som visar utställningen. Med anledning av den pågående pandemin sände Sörmlands museum i stället ett anförande av riksdagens talman lördag den 30 maj:

Utställningen pågick från 30 maj till och med 20 september 2020.