delar av utställningsrummet
24 nov 2018 - 27 okt 2019 | Tidigare utställning

En perfekt människa?

Utställningen visades 24 november 2018 - 27 oktober 2019.

delar av utställningsrummet

I alla tider och samhällen finns idéer om hur vi ska se ut, uppföra oss och fungera. Om hur vi ska bo, älska, arbeta och leva. Att ha en funktionsnedsättning kan innebära att man bryter mot dessa ideal. Att man har andra behov.

"En perfekt människa?" berättar om vardagslivet för personer med det vi kallar för funktionsnedsättning, nu och då. Vad innebär det att bryta mot normen om hur en människa ska fungera?

Utställningen berättar om människor, livsvillkor och rättigheter under de senaste 150 åren.

Konst i utställningen

I utställningen visas videokonstverket "Till den som bär mig"  av Elbe Wallin (f 1996).

kvinna sitter vid ett skynke och gör rörelser med armarna

Elbe Wallin

Skolprogram

Det handlar om normer och värderingar som förändras med tiden.
Det handlar om hur det varit att leva med en funktionsnedsättning förr och om hur det är nu. Det handlar om mänskliga rättigheter.

Under denna utställningen genomfördes flera skolprogrom för mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet.