delar av utställningsrummet
24 nov 2018 - 27 okt 2019 | Tidigare utställning

En perfekt människa?

"En perfekt människa?" berättar om vardagslivet för personer med det vi kallar för funktionsnedsättning, nu och då. Vad innebär det att bryta mot normen om hur en människa ska fungera?

delar av utställningsrummet

I alla tider och samhällen finns idéer om hur vi ska se ut, uppföra oss och fungera. Om hur vi ska bo, älska, arbeta och leva. Att ha en funktionsnedsättning kan innebära att man bryter mot dessa ideal. Att man har andra behov.

Utställningen berättar om människor, livsvillkor och rättigheter under de senaste 150 åren.

Konst i utställningen

I utställningen visas videokonstverket "Till den som bär mig"  av Elbe Wallin (f 1996).