berg upp och ner
4 okt 2019 - 17 nov 2019 | Tidigare utställning

Djup Tid

Om tiden jorden funnits hade komprimerats till ett år, skulle homo sapiens dyka upp de sista skälvande minuterna den 31 december. Industrialismen skulle inträffa kl. 23.59.58.

berg upp och ner

Konstutställningen Djup Tid drar paralleller mellan djupet och ytan, mellan det som hänt inuti jorden under hundratals miljoner år, med vår upplevelse just nu på dess yttersta skikt. Med begreppet djup tid (Deep Time) menar man den nästan otänkbara geologiska tidsaxel då jorden blivit till, då berg och djupa hav har tagit form.

Vi kan ganska lätt föreställa oss en människas livslängd, från födelse till mogen ålder. En genomsnittlig sten är ungefär 1,3 miljarder år gammal. Vad innebär det att föreställa sig livslängden för en sten? Kan vi sätta vår relation till jorden i nytt ljus genom att omförhandla oss själva i relation till dess svindlande tidsaspekter?

Fem konstnärer, Lina Selander och Oscar Mangione, Sam Smith, David Haines och Joyce Hinterding, från olika sidor av jorden (Australien och Sverige) sammanflätar i utställningen frågor om geologi, kultur och mänsklig historia. Verken visas tillsammans med objekt ur Sörmlands museums samlingar.

Utställningen är en del av projektet Within Deep Time curerat av Bronwyn Bailey Charteris och Nina Stromqvist. En version av utställningen har tidigare visats på Blue Mountains Cultural Centre, Katoomba, Australien. Organiserat och co-curerat på Sörmlands museum av Joanna Nordin.

Utställningen pågick från 4 oktober till och med 17 november 2019.

Vinjettbild: Image Credit: The Grounding Ungrounding 2018 (production still). Haines Hinterding, Courtesy of the artists and Sarah Cottier Gallery
Stillbild: Ceremonin, 2016, Lina Selander och Oscar Mangione