Förälder och barn på bibliotek bläddarar i böcker

Bilder som berättar i Strängnäs

En fotoutställning utomhus på Visholmen i Strängnäs med bilder från vardag och fest, om vår väg till demokrati.

Under 1900-talet förändrades Sverige till det öppna välfärdssamhälle vi har idag. Förbättringar genomfördes inom politiken och ekonomin, i kulturen, på arbetsmarknaden, i näringslivet och föreningslivet. Vi fick ett friare och mer jämlikt samhälle, något vi idag tar för givet. Mycket har förändrats men mycket är också sig likt. Bilderna i denna utställning visar vardagliga och festliga händelser, men som alla utgör viktiga steg i denna förändring.

Under sommaren visas några exempel ur de fantastiska samlingar med fotografier som förvaras i våra offentliga arkiv och museer. 

Bilder som berättar ställs ut i Strängnäs på Visholmen

I Strängnäs visas bilder ur Strängnässamlingen. Vi hoppas att dessa fotografier ger dig lust att leta vidare i Sörmlands museums databas "Sök i samlingarna".

Sedan 2018 förvaras bilderna från f.d. Strängnäs museum på Sörmlands museum. 

Sörmlands museum i samarbete med Strängnäs kommun.

Hitta till utställningen

Utställningen på andra platser med andra bilder

Bilder som berättar i Eskilstuna
Bilder som berättar i Oxelösund
Bilder som berättar i Vingåker