skiss Alfred Weissenberg
19 nov 2022 - 3 sep 2023 | Tidigare utställning

Arkitekten Alfred Weissenberg

Utställningen om Alfred Weissenberg är den första som presenterar hans livslånga arbete som arkitekt och konstnär i sin helhet.

skiss Alfred Weissenberg

Alfred Weissenberg (1898–1977) var verksam som arkitekt och konstnär och bodde en stor del av sitt liv i Nyköping. Han var oerhört produktiv och ritade byggnader och inredningar i och omkring Köpenhamn och i Sörmland.

Genom en donation till Sörmlands museum finns hela Alfred Weissenbergs ritningsarkiv i museets samlingar.

Utställningen visar Alfreds arkitektoniska och konstnärliga förmåga. Den visar en arkitekts hantverksbetonade och materialmässiga kunskap under början till mitten av 1900-talet och hur arkitekturen påverkades av samhällsutvecklingen och rådande trender.

Utställningen är också ett möte med Historien om Bodri, en bok för barn och vuxna skriven av Hédi Fried med illustrationer av Stina Wirsén. Den berättar om Hédi och hennes syster Livia som båda överlevde Förintelsen. Nu visas berättelsen som utställning sida vid sida med skildringen av Alfred Weissenbergs liv och verk. Inför Förintelsens minnesdag den 27 januari 2023 öppnar också en utomhusdel av Historien om Bodri i museiparken.

Målat porträtt på äldre man

Självporträtt Alfred Weissenberg

Om Alfred Weissenberg

Alfred kom med sin judiska familj till Sverige från Tyskland 1903. Han utbildade sig i Stockholm vid Tekniska skolan (nuvarande Konstfack) och Kungliga Tekniska högskolan och var 1922–1925 anställd hos arkitekterna Isac Gustaf Clason och Gunnar Asplund.

Efter en anställning som stadsplanearkitekt vid Malmö stad vidareutbildade han sig på Konstakademin i Köpenhamn där han också drev egen arkitektverksamhet under 1930-talet.

I samband med den tyska ockupationen av Danmark 1940 återvände han till Sverige då nazisternas inskränkningar gjorde det omöjligt för judar att bedriva verksamhet i landet. Han kom först till Malmö, därefter till Flen där hans bror var bosatt och slutligen till Nyköping där han bodde fram till sin död 1977.

Det omfattande arkivet med ritningar och konst visar på att han var en högt uppskattad och ofta anlitad arkitekt. Flera högt uppskattade och till minsta detalj genomarbetade modernistiska villor ligger i "Diplomatstaden" på Rosenkällavägen och Östra Villavägen i Nyköping. Bland andra större arbeten märks framför allt Folkets Hus i Oxelösund, Filadelfiakyrkan i Nyköping och konvalescenthemmet i Malmköping.

Utställningen pågick från 19 november 2022 till och med 3 september 2023.