Tillbaka
Video

Stämpelur från NK:s verkstäder

Ilska och frustration! Det var känslor som detta föremål väckte hos de anställda vid Nordiska Kompaniets verkstäder i början på 1900-talet. Om detta berättar Mikael Billborn, antikvarie vid Sörmlands museum.

Nordiska Kompaniets verkstäder startade sin verksamhet 1904 i Nyköping. Det var länge stadens största industri. Framför allt tillverkade man möbler till Nordiska Kompaniets varuhus.

Från NK:s verkstäder finns även det här stämpeluret, eller tidsregistreringsapparaten som den kallades. Den fanns med redan från starten och är ett av de första i Sverige.

Nordiska Kompaniet hade skickat en delegation till Tyskland innan öppnandet för att studera moderna, effektiva fabriker. Det man såg där var något man tog med sig hem. En riktigt förfinad metod för att mäta och kontrollera arbetstiden.

Men det här var inte arbetarna helt nöjda med, för kopplat till stämpeluret var ett bötesbelopp på 25 öre vid fem minuters sen instämpling.
Det var bara det att när man kom till jobbet blev det köbildning vid stämpeluret och även om man så att säga "kom i tid" riskerade man att stämpla in sent.

1905 bildades fackföreningen Metalls verkstadsklubb vid NK:s verkstäder. En lördag det året gick hela personalstyrkan om 300 man ut i strejk och demonstrerade mot böterna vid sen instämpling. Sjungandes "Arbetets söner" ställde man sig på slottsvallarna vid Nyköpingshus i protest.

Resultatet av den här endagsstrejken blev en slags kompromiss. Bötesbeloppet sänktes till tio öre och pengarna som kom in fick disponeras av arbetarna "till bibliotek eller läsestuga".