Tillbaka
Artikel

Personlig assistans

”Alla barnen hade assistans utom Johan. Han fick inte gå på toan.”

Personlig assistans är en valfråga som har diskuterats mycket under de senaste åren. År 2016 fick Försäkringskassan i uppdrag att stoppa kostnadsökningen för den personliga assistansen. Många människor med funktionsnedsättning drabbades hårt av detta.

Om artikelserien "Valet är ditt"

I en serie artiklar ger vi perspektiv på nutiden med hjälp av historien. Historia kan ge bakgrund, förståelse och nya infallsvinklar. Sörmlands museum ger perspektiv på aktuella valfrågor. Artiklarna skrevs inför valet 2018.

 

 

Läs artikel