Tillbaka
Artikel

Personlig assistans

”Alla barnen hade assistans utom Johan. Han fick inte gå på toan.”

Personlig assistans är en valfråga som har diskuterats mycket under de senaste åren. År 2016 fick Försäkringskassan i uppdrag att stoppa kostnadsökningen för den personliga assistansen. Många människor med funktionsnedsättning drabbades hårt av detta.

Om artikelserien "Valet är  ditt"

I en serie artiklar ger vi perspektiv på nutiden med hjälp av historien. Historia kan ge bakgrund, förståelse och nya infallsvinklar. Sörmlands museum ger perspektiv på aktuella valfrågor. Artiklarna skrevs inför valet 2018.

 

 

Läs artikel

Visningar i magasinen

Historien i Sörmland

Att synliggöra det osynliga

Att växa upp

En perfekt människa

Kärlek

Krig

Arbete

Kläder

Hållbart hemma

Nyköpingshus

Stora historiepriset

Hällristningar

Huvet på spiken

Politik och demokrati

Kolla husen i Trosa

Övrigt