Tillbaka
Artikel

Öppna eller stängda gränser?

Migration, flyktingströmmar och integration är återkommande diskussionsämnen i politiken och medier så även nu under valrörelsen 2018. Det talas om en stram flyktingpolitik och en nedärvd essens. Vad betyder det för enskilda människor?

Om artikelserien "Valet är ditt"

I en serie artiklar ger vi perspektiv på nutiden med hjälp av historien. Historia kan ge bakgrund, förståelse och nya infallsvinklar. Sörmlands museum ger perspektiv på aktuella valfrågor. Artiklarna skrevs inför valet 2018.

 

Läs artikel