Tillbaka
Artikel

Öppna eller stängda gränser?

Migration, flyktingströmmar och integration är återkommande diskussionsämnen i politiken och medier så även nu under valrörelsen 2018. Det talas om en stram flyktingpolitik och en nedärvd essens. Vad betyder det för enskilda människor?

Om artikelserien "Valet är  ditt"

I en serie artiklar ger vi perspektiv på nutiden med hjälp av historien. Historia kan ge bakgrund, förståelse och nya infallsvinklar. Sörmlands museum ger perspektiv på aktuella valfrågor. Artiklarna skrevs inför valet 2018.

 

Läs artikel

Byggnadsvård

Visningar i magasinen

Mat

Historien i Sörmland

Slöjd och hantverk

Barndom

Hälsa och ohälsa

Kärlek

Krig och fred

Arbete

Kläder och mode

Nyköpingshus

Stora historiepriset

Hällristningar och arkeologi

Politik och demokrati

Kolla husen i Trosa

Övrigt