Tillbaka
Artikel

Öppna eller stängda gränser?

Migration, flyktingströmmar och integration är återkommande diskussionsämnen i politiken och medier så även nu under valrörelsen 2018. Det talas om en stram flyktingpolitik och en nedärvd essens. Vad betyder det för enskilda människor?

Om artikelserien "Valet är  ditt"

I en serie artiklar ger vi perspektiv på nutiden med hjälp av historien. Historia kan ge bakgrund, förståelse och nya infallsvinklar. Sörmlands museum ger perspektiv på aktuella valfrågor. Artiklarna skrev inför valet 2018.

 

Läs artikel

Visningar i magasinen

Historien i Sörmland

Att synliggöra det osynliga

Att växa upp

En perfekt människa

Kärlek

Krig

Arbete

Kläder

Hållbart hemma

Nyköpingshus

Stora historiepriset

Hällristningar

Huvet på spiken

Politik och demokrati

Kolla husen i Trosa

Övrigt