Tillbaka
Artikel

Förlossningskrisen

Förlossningsvård och brist på platser på BB har varit ett vanligt debattämne för politiker de senaste åren. Barn har dock alltid fötts. Barnmorskeyrket är gammalt och förlossningsvården har sett olika ut genom åren.

Om artikelserien "Valet är ditt"

I en serie artiklar ger vi perspektiv på nutiden med hjälp av historien. Historia kan ge bakgrund, förståelse och nya infallsvinklar. Sörmlands museum ger perspektiv på aktuella valfrågor. Artiklarna skrevs inför valet 2018.

 

 

Läs artikel