Tillbaka
Artikel

De äldre – en tyst väljargrupp?

Människor över 65 år utgör en större andel av befolkningen än någonsin. Trots detta tappar nyhetsrapportering och övrig media i princip intresset för människor när de uppnått pensionsåldern.

Om artikelserien "Valet är ditt"

I en serie artiklar ger vi perspektiv på nutiden med hjälp av historien. Historia kan ge bakgrund, förståelse och nya infallsvinklar. Sörmlands museum ger perspektiv på aktuella valfrågor. Artiklarna skrevs inför valet 2018.

 

 

Läs artikel