Tillbaka
Berättelse

Flykten från Syrien till Sverige

2015 fylldes svensk media av artiklar och reportage om kvinnor, män och barn som anlände till tågstationer i Malmö och Stockholm, på flykt från krig. Vilka är människorna bakom rubrikerna?

Kriget i Syrien har skapat en stor humanitär katastrof och stort mänskligt lidande. Byggnader och kulturarv är förstörda. Under 2015 inträffade det som kom att kallas "flyktingkrisen", då över 160 000 personer sökte asyl. Merparten av dessa människor kom från kriget i Syrien.

Här får du följa Ahmad, Imad , Rosif och Safa som berättar om sin flykt från Syrien till Sörmland. Dessa berättelser ingår i en insamling av berättelser och föremål och dokumentation om flykt, migration och exil som Sörmlands museum gjorde åren 2016-2017. Intervjuerna är utförda på arabiska och deras berättelser är hela eller delar av deras livsberättelser.

Att växa upp

Att synliggöra det osynliga

En perfekt människa

Kärlek

Krig

Stora historiepriset

Hällristningar

Arbete

Hållbart hemma

Huvet på spiken

Kläder

Valet är ditt

Nyköpingshus

Kolla husen i Trosa

Övrigt