Tillbaka
Ljud

Västra långgatan 6

Det sena 1950-talet är en arkitektoniskt spännande period. Den strama funkisstilen mjukades upp med en återgång till mer traditionella material, mer färger och lekfulla former, vinklar och vrår, ofta i kombination med exklusiva bostadsytor.

Huset framför dig är från 1960 och kan synas ganska vardagligt. Men vid närmare anblick slås man av den höga kvalitén på material, detaljer och utförande.

Fasaden är murad av hårdbränt tegel. Det stora vardagsrumsfönstret har en omsorgsfullt murad utkragande omfattning och takfoten har markerats med stående tegel. Gavelns fönster sitter vinklade i ett litet burspråk för maximalt ljusinsläpp. Notera också det stora fönstrets asymmetriskt placerade spröjs! På taket ligger ett enkupigt glaserat lertegel och de s k vattlisterna är av kopparplåt.

Även garaget har ägnats samma omsorg som bostadshuset.

Visningar i magasinen

Historien i Sörmland

Att synliggöra det osynliga

Att växa upp

En perfekt människa

Kärlek

Krig

Arbete

Kläder

Hållbart hemma

Nyköpingshus

Stora historiepriset

Hällristningar

Huvet på spiken

Politik och demokrati

Kolla husen i Trosa

Övrigt