Tillbaka
Ljud

Torget 1, Gamla staden

Huset är byggt vid slutat av 1800-talet och har en fasad av stående pärlspontpanel och liggande fasspontpanel. Panel av denna typ blev vanlig när maskinhyvlarna slog igenom och det blev lättare att få fram hyvlat virke. Sådan panel målades oftast med linoljefärg.

Här kan den uppmärksamme ta på sig rollen av husdetektiv! Skyltfönstren ser misstänkt stora ut för att vara originalfönster till detta hus. Titta noga på fönsterfodren och se att det går en skarv på alla fönsterfodren i höjd med den horisontella listen. Så höga har de ursprungliga fönstren varit.

Man har trots allt varit rädd om detaljerna när fönstren förstorats. Den som skarvat i fodren har varit noggrann med att få samma dimensioner och profiler på de nya delarna.Idag sprids myten att oljebaserade färger kräver en grovsågad yta för att fästa. Traditionellt har man dock aldrig målat linoljefärg på grova träytor utan endast hyvlade. En grov yta blir lättare smutsig och ger ett klumpigt intryck.