Tillbaka
Ljud

Se upp med stenkolstjära på trä!

På 1800-talet blev det vanligt med stenkolstjära. Detta var en biprodukt vid framställningen av lysgas från stenkol. Stenkolstjära användes bl.a. för impregnering av lumppapptak och rostskydd av plåttak.

Stenkolstjära passar dock inte att stryka på trä eftersom den bildar täta skikt som stänger inne fukt och orsakar röta. På senare tid har man också kommit fram till att stenkolstjäran bryter ned träets bindemedel, ligninet. Detta gäller dock inte för trätjäran som istället är konserverande och impregnerande på trä.

Att växa upp

Att synliggöra det osynliga

En perfekt människa

Kärlek

Krig

Stora historiepriset

Hällristningar

Arbete

Hållbart hemma

Huvet på spiken

Kläder

Valet är ditt

Nyköpingshus

Kolla husen i Trosa

Övrigt