Tillbaka
Ljud

Se upp med stenkolstjära på trä!

På 1800-talet blev det vanligt med stenkolstjära. Detta var en biprodukt vid framställningen av lysgas från stenkol. Stenkolstjära användes bl.a. för impregnering av lumppapptak och rostskydd av plåttak.

Stenkolstjära passar dock inte att stryka på trä eftersom den bildar täta skikt som stänger inne fukt och orsakar röta. På senare tid har man också kommit fram till att stenkolstjäran bryter ned träets bindemedel, ligninet. Detta gäller dock inte för trätjäran som istället är konserverande och impregnerande på trä.

Visningar i magasinen

Historien i Sörmland

Att synliggöra det osynliga

Att växa upp

En perfekt människa

Kärlek

Krig

Arbete

Kläder

Hållbart hemma

Nyköpingshus

Stora historiepriset

Hällristningar

Huvet på spiken

Politik och demokrati

Kolla husen i Trosa

Övrigt