Tillbaka
Ljud

Stadshotellet, Västra långgatan 19

Stadshotellet är byggt under första halvan av 1800-talet. Byggnaden är reveterad som det kallas när en byggnad med trästommet fått en putsad fasad. Taket har en skivtäckning av plåt. Plåtstorlek och läggningsteknik tillhör tiden mellan 1850 och 1920. Innan mitten av 1800-talet var plåtarna mindre.

Lägg märke till att taket har horisontella tvärfalser, dvs. tvärfalserna bildar horisontella linjer. Så täckes taken fram till ca:1920. Därefter lades plåtarna med tvärfalserna förskjutna en halv plåtlängd.

De skivtäckta taken med sina tvärfalser är viktiga karaktärsdrag på äldre hus. Idag bandtäcks ofta plåttak med hela plåtar som maskinfalsas ihop i längsled från taknock till takfot. Då går det hantverksmässiga utseendet på äldre tak förlorat. Även takavvattningens detaljer är viktiga för intrycket.

Den långa fotrännan med infällda smidda rännkrokar ger ett smäckert utseende jämfört med de idag vanliga konsolkrokarna. Det vänstra stupröret framifrån sett har skarpa knän och är ihopfalsat av korta rörlängder på traditionellt sätt. De övriga moderna stuprören med mjuka fabrikstillverkade böjar och långa rörlängder passar sämre ihop med husets karaktär.

Visningar i magasinen

Historien i Sörmland

Att synliggöra det osynliga

Att växa upp

En perfekt människa

Kärlek

Krig

Arbete

Kläder

Hållbart hemma

Nyköpingshus

Stora historiepriset

Hällristningar

Huvet på spiken

Politik och demokrati

Kolla husen i Trosa

Övrigt