Tillbaka
Ljud

Hedinhuset, Torget 6

Huset vid torgets nordvästra hörn är ett exempel på den strävan mot stadsmässighet som präglade många städer i landet, stora som små, under det sena 1800-talet.

Lägg märke till skalan på huset, det kan nästan tyckas lite vräkigt i Trosas småstadsmiljö. Säkert hade dåtidens inflytelserika personer drömmar om att hela staden skulle växa på detta sätt. Om man tittar längs gatan ser man att husen lite längre bort står halvvägs ut i gatan. Tanken var säkert att de gamla, mindre byggnaderna med tiden skulle ersättas med stenstadshus efter ett bredare gatumönster.

Stilen på stenhuset vid torget kan beskrivas som eklektisk, dvs man har lånat och blandat stildrag från olika epoker. Karaktäristiskt är den så kallade kvaderputsen där man har byggt upp rektangulära partier som ska efterlikna murade, släthuggna stenblock. Lägg även märke till de spritputsade partierna mellan sockelvåningen och första våningen mot ån och järnstaketet på taket. Man hade ett ganska fritt förhållningssätt till stilhistorien i slutet av 1800-talet, ungefär som under 1980-talets postmodernistiska period.

Fasaderna har tyvärr förenklats en del, framförallt sockelvåningen mot ån. Däremot ger de kvarvarande originalstuprören med skarpa vinklar över det horisontella putslistverket ett hantverksmässigt utseende jämfört med de runda böjarna på de bytta rören.