Tillbaka
Ljud

Gamla polis- och brandstationen – Västra Långgatan 9

Huset är byggt vid mitten av 1800-talet och har fungerat som polis- och brandstation och sedan som konditori, "Mamsell Trosa". Byggnaden är reveterad som det kallas när en byggnad med trästomme fått en putsad fasad. Tornhuven med den falsade plåten i småformat är från Trosa gamla rådhus.

Fram till 1940-talet användes kalkbruk till i princip all murning och putsning. Spritputs kallas en ytputs med stora gruskorn som ger en "knottrig" yta. En äldre spritputs har slagits på för hand med slev och sen lämnats obearbetad.

Den har "spritstenar" av mjukt rundat naturgrus som gör att ytan blir mjuk och trevlig att stryka handen över i motsats till den vassa ytan hos en modern spritputs med krossade småstenar i bruket som sprutats på och fått en enhetlig livlös struktur.

En traditionell spritputs har sedan avfärgats, det vill säga kalkmålats, med en platsblandad kalkfärg gjord på kalkpasta, vatten och pigment som strukits i många tunna lager och fått en sammetsmjuk, levande yta.