Tillbaka
Video

Hällristningarna i Släbroparken

I Släbroparken i Nyköping finns hundratals hällristningar inhuggna i ett antal berghällar alldeles intill Nyköpingsån. Motiven är unika, inte bara i Sverige utan i hela världen.

Att växa upp

Att synliggöra det osynliga

En perfekt människa

Kärlek

Krig

Stora historiepriset

Hällristningar

Arbete

Hållbart hemma

Huvet på spiken

Kläder

Valet är ditt

Nyköpingshus

Kolla husen i Trosa

Övrigt