Tillbaka
Artikel

Hur såg en bronsåldersbåt ut?

Högst upp på hällristningen vid Koppartorp finns en två meter lång skeppsristning. Skeppet har en ovanlig form, det är kraftigt uppsvängt i för och akter och avslutas med stora spiralformade detaljer.

Ristningen väckte vår nyfikenhet. Är detta en realistisk avbildning av ett flera tusen år gammalt skepp? Eller är det en symbol som ingår i en för oss okänd mytologisk berättelse?

Vi bestämde oss för att i samarbete med illustratören Mats Vänehem, försöka skapa en illustration av hur en verklig bronsåldersbåt kan ha sett ut. Här kan du se resultatet och läsa om arbetet.

Läs artikel

Visningar i magasinen

Historien i Sörmland

Att synliggöra det osynliga

Att växa upp

En perfekt människa

Kärlek

Krig

Arbete

Kläder

Hållbart hemma

Nyköpingshus

Stora historiepriset

Hällristningar

Huvet på spiken

Politik och demokrati

Kolla husen i Trosa

Övrigt