Tillbaka
Ljud

Att känna stöd hemifrån

Agneta dolde sin önskan om att studera av rädsla för att inte få något stöd från sina föräldrar. Hon sökte utbildningen till undersökterska i hemlighet. Hennes föräldrar fick inget veta förrän hon visste att hon hade kommit in på utbildningen. Agneta var rädd att de skulle säga att hon inte skulle klara av utbildningen på grund av sin synskada. I ljudklippet berättar Agneta om hur det var att inte känna något stöd hemifrån.

På bilden ser du Agnetas barnskor.

Visningar i magasinen

Historien i Sörmland

Att synliggöra det osynliga

Att växa upp

En perfekt människa

Kärlek

Krig

Arbete

Kläder

Hållbart hemma

Nyköpingshus

Stora historiepriset

Hällristningar

Huvet på spiken

Politik och demokrati

Kolla husen i Trosa

Övrigt