Tillbaka
Ljud

Att känna stöd hemifrån

Agneta dolde sin önskan om att studera av rädsla för att inte få något stöd från sina föräldrar. Hon sökte utbildningen till undersökterska i hemlighet. Hennes föräldrar fick inget veta förrän hon visste att hon hade kommit in på utbildningen. Agneta var rädd att de skulle säga att hon inte skulle klara av utbildningen på grund av sin synskada. I ljudklippet berättar Agneta om hur det var att inte känna något stöd hemifrån.

På bilden ser du Agnetas barnskor.

Att växa upp

Att synliggöra det osynliga

En perfekt människa

Kärlek

Krig

Stora historiepriset

Hällristningar

Arbete

Hållbart hemma

Huvet på spiken

Kläder

Valet är ditt

Nyköpingshus

Kolla husen i Trosa

Övrigt