Tillbaka
Ljud

Att känna stöd hemifrån

Agneta dolde sin önskan om att studera av rädsla för att inte få något stöd från sina föräldrar. Hon sökte utbildningen till unders¨kökerska i hemlighet. Hennes föräldrar fick inget veta förrän hon visste att hon hade kommit in på utbildningen. Agneta var rädd att de skulle säga att hon inte skulle klara av utbildningen på grund av sin synskada. I ljudklippet berättar Agneta om hur det var att inte känna något stöd hemifrån.

På bilden ser du Agnetas barnskor.