Tillbaka
Video

Hur var din uppväxt?

En växte upp under krig, en annan på svenska landsbygden. Nio personer med olika bakgrund och ålder berättar om hur det var att växa upp.

Vill du också berätta? Var med i vårt projekt Att växa upp.

Visningar i magasinen

Historien i Sörmland

Att synliggöra det osynliga

Att växa upp

En perfekt människa

Kärlek

Krig

Arbete

Kläder

Hållbart hemma

Nyköpingshus

Stora historiepriset

Hällristningar

Huvet på spiken

Politik och demokrati

Kolla husen i Trosa

Övrigt