Tillbaka
Artikel

Gravarna i Lästringe

Vid Lästringe i Sörmland har människor färdats sedan järnåldern. Idag svischar bilar förbi på E4an, för 2500 år sedan guppade människor fram på båtar. Detta var även ett av Sörmlands mest tätbefolkade områden. Vad finns det för spår efter dessa människor? 

Läs om en arkeologisk undersökning som gjordes vid Lästringe i samband med breddning av motorvägen E4 år 1970.

Läs artikel